Naujienos

Užuojauta mirus Vytautui Galvonui

Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos prezidentas Vytautas Galvonas 2015 m. birželio 26 d. žuvo Alytaus aerodrome, atlikdamas treniruočių skrydį akrobatiniu lėktuvu.   Visų lakūnų vardu reiškiame gilią užuojautą a.a. Vytauto Galvono šeimai, artimiesiems, draugams, sparno broliams ir visiem jį pažinojusiems. Atsisveikinti… (Read more)

JAV kariškių vizitas Alytaus aerodrome

Alytaus aerodrome pirmadienį lankėsi JAV karininių oro pajėgų pilotai ir įgulų nariai. Užsiminus apie techniką, kurią laikome savo angare, jiems pasidarė labai smalsu ją pamatyti. Draugiškai juos priėmėme, aprodėme ir supažindinome su eksplotuojama technika. Didžiausią įspūdį jiems paliko vaikų aviacijos… (Read more)